Workshops (eenmalig)

 • 50% deposit needs to be paid as soon a you confirm and book a workshop and date. We will send the 50% deposit invoice via email. Only when paid will your date and time be reserved. 
 • If you are unable to attend your workshop and there is more than 30 days to go, we can provide you with a full refund.
 • If you have to cancel within 18 days of your workshop we are unable to offer you a refund. However, in the event of unforeseen circumstances we are happy for another family members or friends to attend in your place. Or to move your workshop to a different date. 
 • If we have to cancel a workshop, you will be offered an alternative date. We cannot accept liability for travel, accommodation or other costs.
 • Ceramics in handwork. If due to airbubbels in clay (we will explain it in workshop) or that you do not follow our instruction for attaching pieces (krasje-papje) your work can explode or pull lose during firing in the kiln, causing tearing. We know approximately how your work will look with glazing but, during firing/glaze firing it could turn out a bit different. 
 • Coffee and Tea is included in workshop. 
 • The bisque firing and glaze firing is included in the workshop. If you work is larger then the agreed size. You will have to pay for the use of more clay and firing costs.
 • We have set studio glazes and you can choose from 12 options (colors and effects). If you would like a different glaze, you will have to pay the cost for ordering this glaze and we do not take responsibility for the result. For the wheelthrowing workshop we only use 2 glazes: Ketucky blue green or Transparent.  
 • Covid-19: If one needs to cancel a workshop because of covid-19. You will receive a giftvoucher to book another date. 

Events & Group workshops

 • A non-returnable 50% deposit is required to secure a booking.
 • The balance of payment must be received 14 days prior to the workshop.
 • Coffee & Tea is included in price

Gift Vouchers

 • All gift vouchers are non-refundable and valid for 6 months from date of issue.
 • In unforeseen circumstances, vouchers can be transferred to a friend or family member.
 • Coffee & Tea is included in price

Vaste Les Kind

 • Minimaal sign-up voor 3 maanden. Kosten: 50Euro per maand.  
 • Inclusief stoken in de elektrische oven
 • Teruggave van cursusgeld, van een door jou afgezegde les, is helaas niet mogelijk.
 • 1 Maand opzegtermijn. Via email
 • We zijn gesloten tijdens schoolvakanties
 • Keramiek is handwerk. Er mogen geen luchtbellen in de klei achterblijven. Als er luchtbellen in de klei blijven zitten, gaat het werkstuk kapot in de oven. Glazuren is ook handwerk. We weten ongeveer hoe het eruit gaat zien, aan de hand van de proefjes, maar het resultaat kan na het bakken ook wel eens anders uitvallen.
 • Deelname aan de cursus is op eigen risico.
 • Prijswijzigingen is voorbehouden
 • Koffie en thee en een lemondade is bij inbegrepen

Vaste Les Volwassenen

 • Minimaal sign-up voor 3 maanden. Kosten: 90Euro per maand.  1 zak klei per maand. Inclusief afbakken van 5kg per maand.
 • Inclusief stoken in de elektrische oven op 1080°C (5kg per maand). Voor gevordered les (Advanced Course) wordt steengoed en porselein afgebakken op 1250'C. Werkstukken die zijn gemaakt als steengoed stoken 1250'C, bijkomende kosten: €1,- per kilo. 
 • 1 Maand opzegtermijn, via email. 
 • De lessen worden maandelijks vooraf betaald.
 • Teruggave van cursusgeld, van een door jou afgezegde les, is helaas niet mogelijk.
 • Je kunt de cursus alleen schriftelijk of per mail beëindigen. In de maanden juli en augustus geldt een opzegtermijn van 2 maanden. De rest van het jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • Keramiek is handwerk. Er mogen geen luchtbellen in de klei achterblijven. Als er luchtbellen in de klei blijven zitten, gaat het werkstuk kapot in de oven. Glazuren is ook handwerk. We weten ongeveer hoe het eruit gaat zien, aan de hand van de proefjes, maar het resultaat kan na het bakken ook wel eens anders uitvallen.
 • Deelname aan de cursus is op eigen risico.
 • Prijswijzigingen is voorbehouden
 • Koffie en thee en een glazie wijn voor de 18+ les zijn bij de prijs inbegrepen
 • De opslagcapaciteit voor kunstwerken in het atelier kent een maximale hoogte van 36 cm (schap hoogte kasten). Hogere werken dienen -op eigen risico- tussen de lessen mee naar huis genomen te worden. Maximale hoogte van de werken voor het bakken is 39 cm. Grote werkstukken zijn kwetsbaarder.
 • Het is de bedoeling dat alleen op de vaste les aan de werkstukken wordt gewerkt.
 • Voor werken die enorm groot en/of zwaar zijn vraag ik een extra bijdrage. Werkstukken die op de vaste les zijn gemaakt als steengoed stoken, bijkomende kosten: €1,- per kilo. De werkstukken die cursisten thuis maken en waar cursisten thuis aan werken, kunnen ook bij mij worden gebakken, mits de werkstukken degelijk zijn opgebouwd en hol zijn van binnen. De kosten van deze Biscuitstook en deze Glazuurstook zijn niet bij de cursus inbegrepen. Na de stook weeg ik de werkstukken. Als cursisten tijdens de les hun thuisgemaakte werk gaan glazuren, zal ik een schatting van de kosten maken en dit ook berekenen, bovenop de stookkosten.
 • Deelname aan de cursus is op eigen risico.
 • Prijswijzigingen is voorbehouden

Cursus

 • Koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen
 • Maximaal 6 cursisten en ik zelf werken in het atelier tijdens de cursusmomenten.
 • Klei is inbegrepen*
 • De cursusprijs is inclusief een aantal glazuren. Een voorbeeld van de gratis te gebruiken glazuren en pigmenten, vraag voor voorbeelden in studio. Bij de cursusprijs zijn de luxere glazuren en pigmenten niet in begrepen.
 • De cursus is inclusief stoken in de elektrische oven op 1080°C. Voor gevordered les (Advanced Course) wordt steengoed en porselein afgebakken op 1250'C.
 • Als je vanwege ziekte een cursusavond/ochtend een les mist is er de mogelijkheid om binnen 3 weken bij een andere groep (ochtend of avond) deze les in te halen, mits er voldoende plek is in die ander groep. Dit geld voor 1 les. 
 • Teruggave van cursusgeld, van een door jou afgezegde les, is helaas niet mogelijk.
 • De opslagcapaciteit voor kunstwerken in het atelier kent een maximale hoogte van 36 cm (schap hoogte kasten). Hogere werken dienen -op eigen risico- tussen de lessen mee naar huis genomen te worden. Maximale hoogte van de werken voor het bakken is 39 cm. Grote werkstukken zijn kwetsbaarder.
 • Keramiek is handwerk. Er mogen geen luchtbellen in de klei achterblijven. Als er luchtbellen in de klei blijven zitten, gaat het werkstuk kapot in de oven. Glazuren is ook handwerk. We weten ongeveer hoe het eruit gaat zien, aan de hand van de proefjes, maar het resultaat kan na het bakken ook wel eens anders uitvallen. Maak dus glazuur proefjes.
 • Het is de bedoeling dat alleen op de cursus aan de werkstukken wordt gewerkt.
 • Voor werken die enorm groot en/of zwaar zijn vraag ik een extra bijdrage.
 • Werkstukken die op de cursus zijn gemaakt als steengoed stoken, bijkomende kosten: €1,- per kilo.
 • De werkstukken die cursisten thuis maken en waar cursisten thuis aan werken, kunnen ook bij mij worden gebakken, mits de werkstukken degelijk zijn opgebouwd en hol zijn van binnen. De kosten van deze Biscuitstook en deze Glazuurstook zijn niet bij de cursus inbegrepen. Na de stook weeg ik de werkstukken. Als cursisten tijdens de les hun thuisgemaakte werk gaan glazuren, zal ik een schatting van de kosten maken en dit ook berekenen, bovenop de stookkosten.
 • Deelname aan de cursus is op eigen risico.
 • Prijswijzigingen is voorbehouden

Glazuren van werk:

Om onze ovens te beschermen en ovenplaten langer mee te laten gaan stoken wij niet als:

 • je werk te dik geglazuurd is
 • de onderkant niet schoon is van glazuur en anders
 • er geen vrije rand zit tussen eind glazuur en onderkant werk (hou plus minus 0,5 mm aan)

Gemiste lessen:

Heb je een les gemist, dan kan deze worden ingehaald op 1 vast moment op een van te voren afgesproken ochtend of middag in het atelier. Er is géén docent aanwezig. Je werkt een dagdeel zelfstandig, en kunt je opgedane vaardigheden verder oefenen. Voor curisten is het mogelijk om 1 les in te halen op een vast moment. 

Refunds (Workshops/Cursus):

Er kan geen geld terug gestort worden van betalingen aan Clay Cafe Nederland.

Wanneer wij ivm COVID-19 of vanwege een andere situatie,  de cursussen/workshop moeten annuleren ivm overmacht, wordt er geen geld teruggestort. Wij proberen zoveel mogelijk ruimte te bieden om eventueel gemiste lessen in te halen. Echter, dit is geen garantie.

Studio huisregels

Altijd jouw werkplaats, gereedschap, draaischijf enz schoon en netjes achterlaten. We bespreken met iedereen die een cursus/vaste les volg in ons studio de huisregels. Veranderingen in de huisregels zullen doorgegeven worden tijdens cursus dagen. Het gaat hierbij vooral om gebruiken rondom veiligheid en het delen van de ruimte.

Als de huisregels na meerdere keren vragen, niet gevolgd worden kunnen we jou de toegang tot het atelier ontzeggen. Als er schade is opgetreden kan die verhaald worden op de curusist/vaste student.

Algemene voorwaarden Clay Cafe Nederland 2019-2020

1. Algemene regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Clay Cafe NL.

1.2 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de studio te houden aan de huisregels van Clay Cafe NL en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de workshophouder of door de daartoe bevoegde personen op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

1.3 Bezoek aan de studio is geheel op eigen risico. Clay Cafe NL is niet aansprakelijk voor letsel en/ of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker zelf dan wel andere bezoekers van de studio.

1.4 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Clay Cafe NL door toedoen van een bezoeker, kunnen verhaald worden.

1.5 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de studio is uitsluitend toegestaan met toestemming van Clay Cafe NL. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

 2. In- en uitschrijving en betalingswijze

2.1 Clay Cafe NL heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

2.2 Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Inschrijving gaat via een email & factuur. 

2.3 Indien de cursist om wat voor reden dan ook niet langer een cursus kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld. Clay Cafe NL kan (niet verplicht) om sociale redenen tot gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten.

2.4 Clay Cafe NL is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de workshop/les dan wel de cursus te verwijderen, dit ter beoordeling van Clay Cafe NL. Clay Cafe NL is gerechtigd mensen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de studio te ontzeggen, ook indien het gaat om leerlingen die bezig zijn met een les/workshop/cursus. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

2.5 Clay Cafe NL mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder mee gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte en andere overmachtssituaties. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

2.6 Clay Cafe NL is bevoegd, ook tijdens een cursus, bij bijzondere omstandigheden wijzigingen in de lestijden aan te brengen.

2.7 Er geldt een maand opzegtermijn, dat schriftelijk wordt ingediend voor Vaste Lessen. 

2.8 Het lesgeld wordt betaald via een faktuur de per email worden verstuurd. 

2.9 De betaling moet geschied voor van het  eerstvolgende les, na een (eventuele) proefles. Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.

 3. Aansprakelijkheid

3.1 Clay Cafe NL is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Clay Cafe NL stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. 

3.2 Clay Cafe NL is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor en na lessen, vrijles, etc. U begeeft zich op eigen risico in de studio.

3.3 Het betreden van de studio en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de studio, geschiedt geheel voor risico van de cursist.

3.4 Clay Cafe NL is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de studio of als gevolg van het verblijf in de studio of op het terrein van de studio.

3.5 De leshouder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde eigendommen van cursisten of bezoekers.

3.6 Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de studiohouder hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan de studiohouder te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk. 

4. Gevolgen van niet-betaling cursusgeld e.d.

4.1 Indien de cursist in gebreke blijft het cursusgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de studio verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is de studiohouder bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de studio te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de cursist om het volledige cursusgeld te voldoen, onverlet.

 • Clay Cafe Nederland
© 2017 - 2022 Clay Cafe Nederland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel